نصب Microsoft SQL Server 2012

حال براي نصب SQL Server در ابتدا بايد DVD برنامه نصب SQL Server را در DVD Drive خود قرار دهيد. در ادامه DVD نصب را وارد DVD Drive مي‌کنيم. روي گزينه Run Setup.exe کليک کنيد. اکنون برنامه نصب اجرا شده…