ارجاع دامنه مجازی به یک فایل یا پوشه

ساب دامین مجازی ایجاد کنید(wild card DNS) تست فعال بودن دامنه مجازی(باید هرزیر دامنه رو که زدید صفحه اصلی سایت لود بشه) ادیت فایل htacces براي ارجاع به فايل RewriteEngine On RewriteCond %{HTTP_HOST} !^www.domain.org RewriteCond %{HTTP_HOST} ^(+).domain.org RewriteRule (.*) blog.php?username=%2…

انتقال دامنه های به صورتی زیر دامنه ها سئو بشه و زیر دامنه ها به پوشه subdom

انتقال دامنه هاي به صورتي زير دامنه ها سئو بشه و زير دامنه ها به پوشه subdom RewriteEngine On RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -s RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -l RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -d RewriteRule !^(.+).(.*)$ - RewriteRule !^(.+).(.*)$ index.php RewriteCond %{HTTP_HOST} !^www.sabzshop.org RewriteCond %{HTTP_HOST} ^(+).sabzshop.org…