تفاوت Dot Net و Dot Net Client Profile چیست؟

Client Profile قایلیتی است که در بهمراه WPF 4.0 معرفی شده است و در حقیقت زیر مجموعه ای از NET Framework کامل می باشد.هدف از ایجاد این زیر مجموعه کاهش حجم و راحتی نصب دات نت فریم ورک بر روی…