چگونه تشخیص دهیم چه برنامه ای از پورت ؟ استفاده میکنه

سوال:مثلآ میخوایم بفهمیم چه برنامه ای پورت 80 رو رو لوکال هاست ما باز کرده؟ مراحل این کار برای ویندوز (win7) به این صورته: 1.وارد command promptشوید(مثلآ کلیدویندوز +Rکه باعث باز شدن پنجره runمیشود در این پنجره تایپ کنیدcmdواینتر کنید)…