دریافت اطلاعات تکمیلی کتاب

ساختار ادرس دهی ساده http://www.amazon.com/dp/1449312969 عدد اخر شابک یا ISBN-10: 1449312969 هست پس می شه هر کتابی براین اساس جستجو کرد http://isbndb.com/api/books.xml?access_key=API_KEY&results=details&index1=isbn&value1=0596007736 توی این سایت عضو بشید و درخواست کلید دسترسی کنید(API_KEY) بعد می تونید اطلاعات کامل کتاب بگیرید https://www.googleapis.com/books/v1/volumes?q=0596007736…