ایجاد کاور پیش فرض بدونه پلاگین در phpfox

گذاشتن کاور پیشفرض بدون نیاز به پلاگین در فایل template.html.php قالب مقدار {module name='profile.logo'} پیداکنید که محل نمایش کاور هست حالا ما با دستور شرتی چک می کنیم که در صفحه پروفایل باشیم و همین طور عکس کاور وجود نداشته…