Nivo Slider jQuery

Download: http://dev7studios.com/plugins/nivo-slider استفاده از تم: برای این کار باید css مورد نظر لینک کنید و کلاس رو به شکل زیر تغییر بدید ... اضافه کردن thumbnail: controlNavThumbs برابر true قرار بدید data-thumb مقدار دهی کنید دادن افکت خاص به یک…