قفل ایرانی شناسه HDCS

قفل ایرانی راه سبز سایت سارنده : greenway.ir محصولات قفل شده : موزش های لرد بازی میر مهنا بازی PES 2011 فارسی توضیحات اولیه: نسخه اولیه این قفل از دو تا dll استفاده میکرد به اسم CopyStop و TotalKing(اگر درست…