ایجاد کاور پیش فرض بدونه پلاگین در phpfox

گذاشتن کاور پیشفرض بدون نیاز به پلاگین

در فایل template.html.php قالب مقدار
[code=’html’]{module name=’profile.logo’}[/code]
پیداکنید که محل نمایش کاور هست
حالا ما با دستور شرتی چک می کنیم که در صفحه پروفایل باشیم و همین طور عکس کاور وجود نداشته باشه در این صورت متن یا تصویر مورد نظر خودمون رو می نویسیم

[code=’html’]
{if defined(‘PHPFOX_IS_USER_PROFILE’) && empty($aUser.cover_photo)}

{/if}
[/code]